Vágáshuta Községi Önkormányzat Szűz Mária tiszteletére Mária Emlékhelyet alakít ki támogatók segítségével.
Az emlékhely elkészítéséhez várjuk a felajánlásokat Vágáshuta Községi Önkormányzat,
Korona Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 54600339-18122239 számú számlájára.
Átutalásnál a közlemény rovatba szíveskedjenek feltüntetni a "Mária Emlékhely" megjegyzést.
Köszönjük nagylelkű támogatásaikat   smile