Szándék, akarat, cselekvőkészség!

Ezek együtt mozdíthatják előrébb a kicsiny Vágáshuta lakóinak, szerelmeseinek, de hazánk egészének szekerét is.
Egyesületünk a község helyzetén sajátos lehetőségeivel és szerény eszközeivel eddig is többféleképpen igyekezett javítani.
Többek között kedvezményes helyi lakásépítési, felújítási kölcsönökkel, az idősebb helyi lakosoknak az élelmiszerek házhoz szállításával, szeméttárolók elhelyezésével és a szemét elszállíttatásával, a fiataloknak TV készülék vásárlásával, nyertes pályázatokkal, a dalostalálkozó és a falunap támogatásával, stb.
Győrffy István néprajzkutató 1939-ben így ír: „Európa nem arra kíváncsi, hogy átvettünk-e mindent, amit az európai művelődés nyújthatott, hanem arra, hogy a magunkéból mivel gyarapítottuk… Európa bennünk az egyéniséget keresi és értékeli…”
Nem csak ezért, de ezért is féltve őrizzük és ápoljuk a falu hagyományos szellemi értékeit, gyönyörű természeti és építészeti környezetét.
Ez az a kultúra, ami megtart, és összetart bennünket, ami nélkül nem élhetünk európai emberhez méltó életet.
A  most 15 éves Vágáshutai Népdalkör „VÁGÁSHUTÁN  ÚJ  HÍR  JÁRJA” című kazettájának útra bocsátásával az egyetemes magyar kultúrához szeretnénk hozzátenni a falu saját, nem is akármilyen nemzetiségi kultúrájából egy szeletet, ami által hitünk szerint az egész emberi kultúra is gyarapodik.

 Vágáshuta, 2010. január

 

                                                               Dr. Kardos László
                                                               a Vágáshutáért Egyesület elnöke

 

A kazetta megvásárolható a következő helyeken:

KORONÁSVAD  VENDÉGHÁZ
Pántya  Tamás

Vágáshuta, Rózsa u. 15. (Nagypart)

۞

Ignácz  Miklósné
Vágáshuta, fő u. 14. (Dolina)

A jelzett helyeken a Vágáshutáról korábban készült postán küldhető képeslapok is kaphatók.

 

Alapszabály

egyesülési jogról, a közhasznú szervezetekről, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti egyesület működésével kapcsolatosan. LETÖLTHETŐ ITT

A Vágáshutáért Közhasznú Egyesület módosított Alapszabályát a Miskolci Törvényszék a 11.Pk.61.748/1994/13. számú végzésével 2012. 09. 05-én jogerőre emelte.